παυλοσ "killah p" ΦΥΣΣΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ "KILLAH P" ΦΥΣΣΑΣ

"Έμαθα να περπατώ ελεύθερος στη γειτονιά μου"

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2023

14 - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

#ΟΥΤΕ_ΒΗΜΑ_ΠΙΣΩ

Δ Ε Κ Α   Χ Ρ Ο Ν Ι Α